Michał Tokarzewski-Karasiewicz

Michał Tokarzewski-Karasiewicz obecnie jest najbardziej znany z tego, że pod okupacją sowiecką w trakcie II wojny światowej, tworzył zręby państwa podziemnego. Ale to nie wszystko, warto spojrzeć na tę postać zupełnie inaczej, poznać inne dokonania.

Zanim doszedł do tworzenia i działania w ramach państwa podziemnego pod okupacją, w roku 1939, podczas kampanii wrześniowej dowodził Grupą Operacyjną, która znajdowała się w składzie Armii „Pomorze”. Najważniejszym faktem do odnotowania jest tutaj umiejętne przedarcie się GO do walczącej Warszawy. Przed samą kapitulacją stolicy Michał Tokarzewski-Karasiewicz dostał rozkaz tworzenia konspiracji wojskowej do walki z okupantem. W kolejny roku Tokarzewski-Karasiewicz zajął się organizacją Związku Walki Zbrojnej, którego Komendantem Głównym został Sosnkowski., natomiast Tokarzewskiemu przypadła funkcja komendanta Obszaru nr 3. Czyli zajmował się walką na terenie Polski gdzie okupację prowadziła armia czerwona. W trakcie swojej działalności został zatrzymany przez NKWD, jednak w roku 1941 wypuszczono go. Zdemobilizowany w roku 1947 postanowił opuścić Polskę i osiadł w Wielkiej Brytanii