Roman Abraham

Roman Abraham to jedna z ważniejszych postaci w historii polskiego wojska, a w szczególności Kampanii Wrześniowej. Oczywiście Roman Abraham nie wziął się „z powietrza”, był jedną z wiodących postaci w odradzającej się Polsce, brał udział między innymi w walkach polsko-ukraińskich czy też kiedy mowa o wojnie polsko-bolszewickiej. Przez cały okres II Rzeczpospolitej  działał w wojsku polskim, stale podnosząc swoje kwalifikacje. W trakcie Kampanii Wrześniowej miał pod sobą Wielkopolską Brygadę Kawalerii. Ta brygada wchodziła w skład Armii Poznań, której dowodził Tadeusz Kutrzeba. Wielkopolska Brygada Kawalerii wsławiła się choćby udziałem w Bitwie nad Bzurą. Przez kilka dnia walk dowodzona przez Romana Abrahama kawaleria skutecznie przeciwstawiała się niemieckiemu agresorowi, po czym w dniu 20 września wycofała się do Warszawy. Trzeba podkreślić, iż wojska dowodzone przez Romana Abraham nie poniosły w okresie kampanii wrześniowej żadnej porażki. Przed dzielnie walczącymi oddziałami wycofała się choćby jedna z niemieckich dywizji pancernych. W trakcie pobytu w Warszawie, od 23 września dowodził obroną stolicy w ramach Zbiorczej Brygady Kawalerii, aż do kapitulacji Warszawy