Zdzisław Wincenty Przyjałkowski

Zdzisław Wincenty Przyjałkowski w trakcie Kampanii Wrześniowej dowodził 15 Dywizją Piechoty, która wchodziła w skład Armii Poznań. Jednak zanim dojdziemy do opisu postawy Przyjałkowskiego w wojnie z Niemcami, warto bliżej prześledzić jego karierę w wojsku polskim. Zaczęła się na dobrze w 1918 gdzie był jednym z uczestników walk odnośnie obrony Lwowa. Wsławił się w uczestnictwie w walce z Ukraińcami. Był również uczestnikiem w działaniach wojennych polsko-bolszewickich. Przez cały okres międzywojenny stale podnosił swoją wiedzę i umiejętności jeżeli mowa o wojsku polskim, a równocześnie już w 1928 dostał awans na szefa Oddziału III Sztabu Głównego WP.  Kilka lat później został nominowany na zastępce dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza. W trakcie Kampanii Wrześniowej jako dowódca 15 Dywizji Piechoty brał udział w licznych potyczkach wojennych z Niemcami, w tym w Bitwie nad Bzurą czy też walkach o Pomorze. Dostał się do niewoli niemieckiej, a po zakończeniu wojny zdecydował się na wyjazd do Szwecji gdzie zmarł w roku 1971