Tadeusz Kutrzeba

Bitwa nad Bzurą to nie tylko heroiczne walki z najeźdźcą. To czas kiedy wielu polskich dowódców dowiodło swojego wojskowego kunsztu. Jednym z nich był bez wątpienia Tadeusz Kutrzeba.

Swoją wojskową karierę rozpoczął w armii austriackiej ale nie może to dziwić, wszak do 1918 roku Polski nie było na mapach świata. Od 1918 roku w polskim wojsku, jako ciekawostkę należy odnotować, że w 1926, w trakcie przewrotu majowego stanął po stronie rządowej. Nie przeszkodziło mu to jednak rozwijać swojej kariery w polskim wojsku, od listopada 1928 do rozpoczęcia II wojny światowej był komendantem prestiżowej uczelni wyższej w Warszawie czyli w Wyższej Szkole Wojennej.

Przez otoczenie wojskowych był opisywany jak sprawny organizator, o sporych pokładach inteligencji. To dzięki niemu niemiecki pochód na Warszawę został zastopowany, łamiąc tym samym plany szybkiego podbicia całej Polski. Zdecydował się na zaczepny zwrot nad Bzurą, co pozwoliło złapać oddech polskim oddziałom, zadać liczne straty stronie niemieckiej.

Po kapitulacji wojsk polskich przebywał w niemieckim areszcie do roku 1945, po czym udał się na emigrację do Wielkiej Brytanii. Tam w 1947 zmarł