Edmund Knoll-Kownacki

Edmund Knoll-Kownacki był jednym z głównodowodzących w trakcie Bitwy nad Bzurą ale oczywiście do wszystkie dochodził w trakcie burzliwego okresu II Rzeczpospolitej. Brał udział między innymi w wojnie z bolszewikami. Równocześnie po wygranych potyczkach z radzieckim sąsiadem stale podnosił swoje umiejętności. Tym sposobem cały czas piął się w wojskowej drabince. Rok 1927 przynosi awans na generała brygady.

II Wojna Światowa to dowodzenie Grupie Operacyjne Koło, która wchodziła w skład Armii „Poznań”. Ta grupa przeprowadziła jedno z najważniejszych uderzeń w Bitwie nad Bzurą, po początkowych sukcesach, kiedy Niemcy zyskiwali przewagę, wycofał się do Warszawy, a po jej upadku dostał się do niewoli niemieckiej.

Po okresie wojennym wyjechał na zachód, początkowo do Francji, a następnie obrał kierunek na
Wielką Brytanię. To jednak nie koniec jego powojennej tułaczki. Bo ostatecznie osiadł w Wali, gdzie w roku 1953 zmarł.