Stanisław Grzmot-Skotnicki

Stanisław Grzmot-Skotnicki czyli generał brygady, który w roku 1918 wstąpił do polskiego wojska. To jednak oczywiście jego początek drogi, stopniowo, przez lata wspinał się w wojsku, awansując na coraz ważniejsze stanowiska. To wszystko przyniosło mu między innymi dowodzenie 15 pułkiem ułanów czy też awans na generała brygady w roku 1930. Rok 1937 przynosi awans, zostaje dowódcą Pomorskiej Brygady Kawalerii. Dowodził oddziałamy w trakcie Kampanii Wrześniowej, oczywiście biorąc udział w Bitwie nad Bzurą. I właśnie w tym okresie doszło do wydarzeń, które to spowodowały śmierć generała Grzmota-Skotnickiego. W trakcie wycofywania się z terenów które były centrum walki z Niemcami. Tam właśnie pod ogniem ciężkiej broni maszynowej, generał Stanisław Grzmot-Skotnicki został ranny w nogę, po czym przeniesiono go poza pole walki. Polskie oddziały się wycofały, a generała pojmali Niemcy, którzy zdecydowali się na wykonanie prowizorycznego zabiegu operacyjnego. Mimo tych działań Grzmot-Skotnicki zmarł.