Władysław Bortnowski

Władysław Bortnowski urodził się w roku 1891, początkowo studiował medycynę, jednak swoje życie związał z wojskiem, w 1914 roku wstępując do Legionów Polskich, a w 1918 wstąpił do Wojska Polskiego. Już w trakcie wojny polsko-bolszewickiej wsławił się jako oficer operacyjny, gdzie pod koniec działań wojennych został mianowany szefem sztabu 3. Armii.

Bortnowski był człowiekiem inteligentnym, cały czas się kształcił w zakresie wojskowości, co pozwalało mu piąć się w drabinie stopni wojskowych, obejmować coraz bardziej prestiżowe stanowiska. Brał udział między innymi w akcji polskiej na Zaolziu, w roku 1938. Na krótko przed wojną uzyskał stopień generała dywizji. Jeden z ważniejszych dowódców Bitwy nad Bzurą gdzie został niezwykle ciężko ranny, po czym trafił do niemieckiego obozu. Koniec wojny to wyjazd Władysława Bortnowskiego do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1966 roku zmarł.