Mikołaj Bołtuć

Mikołaj Bołtuć to jeden z bohaterów Kampanii Wrześniowej, który zginął bezpośrednio na polu walki w 1939 roku. Praktycznie do roku 1939 musiał czekać na nominację generalską. Jednak nie było żadnym przypadkiem gdyż otrzymał w tym czasie dowodzenie nad Grupą Operacyjną „Wschód”, należąca do Armii Pomorze. Działania GO Wschód to między innymi wsparcie wojskowe w trakcie Bitwy nad Bzurą. Jednak tutaj, w wyniku podejmowania złych decyzji przez innych dowódców, nie skorzystano z możliwości GO dowodzonej przez Mikołaja Bołtucia. Następnie przebijał się ze swoimi żołnierzami do Warszawy, gdzie w okolicach stolicy, dnia 22 września natknęli się na oddziały niemieckie, co rozpoczęło bitwę. Niestety żołnierze dowodzeni przez Mikołaja Botłucia mimo początkowych sukcesów nie mieli większych szans z agresorem, szybko zaczęto odczuwać braki amunicji co przełożyło się na pomysł ataku z wykorzystaniem bagnetów. To decyzja skazana na porażkę, jednak zarówno dowódca jak i jego żołnierze nie widzieli innego rozwiązania. W toku walk Mikołaj Bołtuć został zastrzelony przez niemieckiego żołnierza.